Srážkoměry - Životice u Nového Jičína

Hostašovice

Srážkoměrná stanice se nachází v areálu vodojemu u č. p. 219. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Odry, státní podnik.

Mořkov

Srážkoměrná stanice se nachází na louce ve střední části intravilánu obce Mořkov. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Ostrava.

Šenov u Nového Jičína

Srážkoměrná stanice je umístěna na ulici Dukelská za budovou obecního úřadu č. p. 245 vedle garáže. Provozovatelem srážkoměru je obec Šenov u Nového Jičína.

Velký Javorník

Srážkoměrná stanice je umístěna na vrcholu Velkého Javorníku na budově turistické chaty. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Odry, státní podnik.