Srážkoměry - Životice u Nového Jičína

Hostašovice

Srážkoměr Povodí Odry, státní podnik, leží v areálu vodojemu u č. p. 219 na katastru obce Hostašovice.

Šenov u Nového Jičína

Srážkoměrná stanice obce je umístěna na střeše obecního úřadu č. p. 245 na ulici Dukelská. Provozovatelem srážkoměru je obec Šenov u Nového Jičína.

Velký Javorník

Srážkoměrná stanice je umístěná na vrcholu Velkého Javorníku. Provozovatelem stanice je Povodí Odry, státní podnik.