Srážkoměry - Zvole

Dubicko

Srážkoměr ve správě ČHMÚ je umístěn v areálu ČOV Dubicko.

Mírov

Automatický celoroční srážkoměr s odesíláním naměřených dat se nachází na pozemku u obecního úřadu obce Mírov.

Moravičany

Srážkoměr ve správě Povodí Moravy, s. p. je umístěn poblíž soutoku Moravy a Třebůvky v obci Moravičany, po pravé straně železniční trati ve směru na Mohelnici.

Postřelmov

Srážkoměrná stanice je umístěna na budově č. p. 193 ve středu obce Postřelmov. Stanice je ve správě obce Postřelmov.

Rohle

Srážkoměrné čidlo je umístěno na budově obecního úřadu obce Rohle a je ve správě obce Rohle.

Zvole

Srážkoměr obce je umístěn na střeše bytového domu č. p. 169 nacházejícího se vedle OÚ.