POVODŇOVÝ PLÁN obce Zvole

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM63413/2014-219/Ju; ze dne 05. 01. 2015
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR957/006118/2014; ze dne 22. 12. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, Oddělení životního prostředí
Č. j.: 2015/81/ZP-MUZB  ; ze dne 14. 01. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 17. 12. 2019
offline verze 17. 12. 2019
digitalizovaná verze 17. 12. 2019
databáze POVIS 17. 12. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i