Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Hlásnou povodňovou službu obce zabezpečuje povodňová komise obce na příkaz předsedy PK.

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení

Adresa (neveřejná)

Telefon

Mobil (neveřejný)

Mgr. Radek Kól 583 444 274 / 724 141 979

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení

Adresa (neveřejná)

Funkce

Mobil (neveřejný)

Vladimír Fojt velitel JSSH
Marcel Velcl člen

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Vlastník

Adresa (neveřejná)

Telefon (neveřejný)

Renault Mascott obec Zvole

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Zvole

Místo Adresa

Kontaktní osoba

Kontakt (neveřejný)

Ubyt. kapacita

Sokolovna Zvole 163 Jarmila Nesétová 100
ZŠ a MŠ Zvole 119 Mgr. Lenka Kólová 100

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Místo Adresa

Kontaktní osoba

Telefon (neveřejný)

Coop jednota

Zvole 158

Ivana Klímková

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Místo Adresa Telefon

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s.

č.p. 2769 Jílová 6, Šumperk

583 317 202