Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Zvole a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vybrané vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce:
Povodí Moravy, s. p.,
Dřevařská 11, 602 00 Brno

Tel.: 541 637 111, E-mail: info@pmo.cz

Závod Horní Morava
U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
ředitel závodu – Ing. Zdeněk Děrda
Tel.: 585 711 216 , E-mail: sekretariatzhm@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Šumperk, Temenická 52, 78701 Šumperk
vedoucí provozu Šumperk - David Čížek, DiS.
Tel.: 583 301 292,  E-mail: provozsumperk@pmo.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Morava
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-100, 4-10-02-049/053
ID toku: 10100003

 

Vodní tok Moravská Sázava
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-048
ID toku: 10100059

 

Vodní tok Vitošovský náhon
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-052
ID toku: 10203727

 

Vodní tok bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-053
ID toku: 10203676

 

  • Vybrané vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: ST – oblast povodí Moravy:
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Tel.: 956  957 111, E-mail: ost57@lesycr.cz

vedoucí ST - Ing. Pavel Pernica
Tel.: 723 459 332, E-mail: pavel.pernica@lesycr.cz
správce VT na území obce - Zdeněk Dokoupil  (rajon 702)
Tel.: 956 957 234, 725 257 604, E-mail: zdenek.dokoupil@lesycr.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km a jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Zvolský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-053
ID toku: 10201588

 

Vodní tok bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-053
ID toku: 10202312

 

Vodní tok bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-053
ID toku: 10189439

 

  • Vybrané vodní toky - správce obec Zvole

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-053
ID toku: 10203018

 

Vodní tok bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-053
ID toku: 10195358

 

  •  Vybraný vodní tok - bez určení správce

V této podkapitole je vypsány pouze vodní tok delší než 0,5 km.

Vodní tok bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-053
ID toku: 10192542