Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Zvole a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
  • Vybrané vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Závod: Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Šumperk, Temenická 52, 78701 Šumperk

Příslušný správce VT na území obce:
David Čížek, DiS.
Tel: 583 301 292
E-mail: provozsumperk@pmo.cz

Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km a jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Morava
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-100, 4-10-02-049/053
ID toku: 10100003

 

Vodní tok Moravská Sázava
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-048
ID toku: 10100059

 

Vodní tok Vitošovský náhon
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-049/052
ID toku: 10203727

 

Vodní tok bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-048
ID toku: 10203676

 

  • Vybrané vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Moravy, Vsetín; U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Detašované pracoviště:
Pracoviště Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk

Příslušný správce VT na území obce:
Ing. Michal Najman
E-mail: michal.najman@lesycr.cz
Tel.: 725 257 822

Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km a jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Zvolský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-053
ID toku: 10201588

 

Vodní tok bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-053
ID toku: 10201355

 

Vodní tok bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-053
ID toku: 10202312

 

  • Vybrané vodní toky - správce ostatní

Vodní tok bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-053/048
ID toku: 10195358

 

Vodní tok bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-053
ID toku: 10203018

 

Vodní tok bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-053
ID toku: 10192542