Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Zvole 123, 789 01 Zábřeh
Tel.: 583 444 274
Mob: 724 141 979
E-mail: obec.zvole@seznam.cz
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh (Budova I, kancelář 204)
Tel.: 583 468 254, 731 465 547
E-mail: kvetoslava.hyblova@muzabreh.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 630
E-mail: v.kubisova@kr-olomoucky.cz