Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Zvole 123, 789 01 Zábřeh
Tel.: 583 444 274
Mob: 724 141 979
E-mail: obec.zvole@seznam.cz
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Tel.: 583 468 111
Fax: 583 416 505
E-mail: e-podatelna@muzabreh.cz
Jeremenkova 1191, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 111
Fax: 585 508 813
E-mail: posta@olkraj.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.: 267 121 111
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.