Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Zvole

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Zvole a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Řeka Morava pramení pod vrcholem Králického Sněžníku na území obce Dolní Morava v nadmořské výšce 1380 m. Až po soutok s Desnou teče úzkým údolím, pak se rozevírá. U Zábřehu přibírá Moravskou Sázavu, dále přichází první meandrující úsek Litovelské Pomoraví. Dále protéká krajským městem Olomouc. Pod Olomoucí přijímá svůj největší levostranný přítok Bečvu, které odvádí vody z jižní části Moravskoslezských Beskyd. Pokračuje na jih, protéká moravským Slováckem a následuje druhý meandrující úsek mezi Bzencem-Přívozem a Rohatcem (Moravská Sahara). U Rohatce začíná tvořit společnou česko-slovenskou státní hranici, na území města Lanžhot přibírá Dyji, opouští Českou republiku a tvoří hranici mezi Slovenskem a Rakouskem. Vlévá se do Dunaje. Délka toku na území ČR činí 284 km, celého toku pak 383 km. Velikost povodí má rozlohu 26 658 km2 (20 692,4 km2 na území ČR). Na území obce Zvole má koryto řeky kapacitu na průtok 50 m3.s-1.

Řeka Moravská Sázava pramení v Pardubickém kraji na jihozápadním úbočí Bukové hory v nadmořské výšce 780 m. Horní tok má bystřinný charakter, pod Žichlínkem vtéká do rovinaté krajiny, kde meandruje. Dále protéká Mohelnickou brázdou a v nadmořské výšce 264 m ústí ve Zvoli zprava do Moravy. Na území Zvole je tok opevněn ochrannými hrázemi (0,0 - 1,4 km).

Zvolský potok s délkou 3,08 km protéká intravilánem obce a ústí zleva do Moravy.

Vodní toky v katastrálním území obce Zvole.

Vodní toky v katastrálním území obce Zvole.

Podélný profil vodního toku Zvolský potok na území obce Zvole.

Základní hydrologické charakteristiky vodních toků

Místo profiluř. kmHa [cm]Qa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
HP A Moravičany, Morava 272,80 108 17,1 98,5 190 233 343 394
HP A Lupěné, Moravská Sázava 8,75 59 4,35 40,2 87,6 111 173 203

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Zvole

Přehled vodních děl na území obce Zvole naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Zvole se nachází 1 vodní nádrž, která by v době povodně mohla ohrožovat intravilán obce. Její podrobnější popis se nachází v kapitole Odtokové poměry.