Vzor odvolání SPA

Povodňová komise obce Vápenná

 

Povodňová komise obce Vápenná odvolává druhý / třetí stupeň povodňové aktivity - pohotovosti / stav ohrožení – na území obce Vápenná na vodním toku_______________________v profilu ____________________dne ______. ______. ______ v ______:______ hodin.

 

Ve Vápenné dne _____._____._____ v _____:______ hod

 

__________________________________

Předseda povodňové komise obce Vápenná