Vzor vyhlášení SPA

Povodňová komise obce Vápenná

 

Podle hlášení Povodňové komise obce Vápenná dne______._____._______ v _____:_____ hod bylo na vodním toku ________________ v profilu _____________v _____:______ hod dosaženo hodnot výšky hladiny _______ cm, která odpovídá II. stupni povodňové aktivity - stavu pohotovosti / III. stupni povodňové aktivity - stavu ohrožení.

Povodňová komise obce Vápenná vyhlašuje druhý / třetí stupeň povodňové aktivity - pohotovosti / stav ohrožení – na území obce Vápenná na vodním toku_______________________v profilu ____________________dne ______. ______. ______ v ______:______ hodin.

 

Ve Vápenné dne _____._____._____ v _____:______ hod

 

__________________________________

Předseda povodňové komise obce Vápenná