Zabezpečení pracovních sil a věcných prostředků na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území

V případě krizových situací lze řešit zabezpečení sil, prostředků, materiálů a služeb v součinnosti s krajským operačním střediskem HZS Jihomoravského kraje.

V případě potřeby lze k provádění záchranných a zabezpečovacích prací využít jak technické prostředky města, tak i prostředky místních podnikatelských subjektů.

Právnické a fyzické osoby jsou povinny odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku velkých vod, umožnit vstup na své pozemky a do objektů k provádění zabezpečovacích a záchranných prací, strpět odstranění staveb nebo jejich částí nebo porostu, poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky a zúčastnit se podle svých možností těchto prací.

Kontakty na subjekty poskytující technické a materiální prostředky se nacházejí v Příloze Důležité kontakty část Dostupné záchranné a zabezpečovací technické a materiální prostředky.

Zabezpečovací a záchranné práce, které by nebylo možno zvládnout svépomocí v rámci města, by byly vyžádány u specializovaných firem a s pomocí povodňové komise ORP Vyškov.

Náhradní zdroj pitné vody: dovoz balené vody nebo cisteren, případně prostřednictvím společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Piňos, tel.: 517 324 934.

Náhradní zdroj potravin:
 prostřednictvím obchodu PRIOR Vyškov.
Kontakt: 517 348 806, 517 348 044.
Další kontakty viz Plán spojení na důležité organizace