Povodňová komise

Povodňový orgán obce Beňov zabezpečuje řízení ochrany před povodněmi na území obce Beňov, která zahrnuje především přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně ve své územní působnosti a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Pokud dojde na území obce Beňov k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle zákona příslušný - starosta obce Beňov, případně ve spolupráci se starostou zřízeným krizovým štábem obce.

 

Následující informace jsou stahovány a archivovány z dat dostupných na portálu Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Některé údaje o členech povodňových komisí jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

 


Povodňová komise obce Beňov

Povodňová komise ORP Přerov

Povodňová komise Olomouckého kraje