Srážkoměry - Beňov

Beňov

Srážkoměrná stanice provozovaná obcí Beňov je umístěna na stěně ve dvoře obecního úřadu. Varovné SMS jsou odesílány předsedovi a místopředsedovi povodňové komise obce Beňov.

Dřevohostice

Srážkoměrná stanice ve správě městyse Dřevohostice je umístěna na střeše za Úřadem městyse Dřevohostice. Alarmové SMS jsou odesílány při překročení následujících limitních hodnot: 10 mm sumy srážky za 15 minut, 30 mm sumy srážky za 60 minut, 50 mm sumy srážky za 180 minut, 30 mm sumy srážky za 24 hodin. Varovné SMS jsou odeslány předsedovi a místopředsedovi povodňové komise městyse Dřevohostice.