Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Beňov 3, 750 02 Přerov

Tel.: 581 224 105, 739 320 970

Fax: 581 224 105

E-mail: starosta@benov.cz

Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

Tel.: 581 268 537

E-mail: jiri.masek@prerov.eu

Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc 

Tel.: 585 508 630

       E-mail: v.kubisova@kr-olomoucky.cz