Správci vodních toků

  • a)    Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Vodní tok Moštěnka
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 12 – 02 – 092/1
ID toku: 10100078
Správce: Povodí Moravy, s. p.
  Závod Horní Morava,
  U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Přímý výkon správy toku: Provoz Přerov, 9. května 3123/109, 750 02 Přerov 

 

Vodní tok Tučínský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 12 – 02 – 092/1
ID toku: 10205891
Správce: Povodí Moravy, s. p.
  Závod Horní Morava,
  U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Přímý výkon správy toku: Provoz Přerov, 9. května 3123/109, 750 02 Přerov

 

Vodní tok Podolský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 12 – 02 – 092/1
ID toku: 10189029
Správce: Povodí Moravy, s. p.
  Závod Horní Morava,
  U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Přímý výkon správy toku: Provoz Přerov, 9. května 3123/109, 750 02 Přerov

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 12 – 02 – 092/1
ID toku: 10207135
Správce: Povodí Moravy, s. p.
  Závod Horní Morava,
  U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Přímý výkon správy toku: Provoz Přerov, 9. května 3123/109, 750 02 Přerov

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 12 – 02 – 092/1
ID toku: 10201352
Správce: Povodí Moravy, s. p.
  Závod Horní Morava,
  U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Přímý výkon správy toku: Provoz Přerov, 9. května 3123/109, 750 02 Přerov

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 12 – 02 – 092/1
ID toku: 10202941
Správce: Povodí Moravy, s. p.
  Závod Horní Morava,
  U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Přímý výkon správy toku: Provoz Přerov, 9. května 3123/109, 750 02 Přerov

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 12 – 02 – 092/1
ID toku: 10199892
Správce: Povodí Moravy, s. p.
  Závod Horní Morava,
  U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Přímý výkon správy toku: Provoz Přerov, 9. května 3123/109, 750 02 Přerov

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 12 – 02 – 092/1
ID toku: 10205544
Správce: Povodí Moravy, s. p.
  Závod Horní Morava,
  U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Přímý výkon správy toku: Provoz Přerov, 9. května 3123/109, 750 02 Přerov

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 12 – 02 – 092/1
ID toku: 10191629
Správce: Povodí Moravy, s. p.
  Závod Horní Morava,
  U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Přímý výkon správy toku: Provoz Přerov, 9. května 3123/109, 750 02 Přerov

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 12 – 02 – 092/1
ID toku: 10201872
Správce: Povodí Moravy, s. p.
  Závod Horní Morava,
  U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Přímý výkon správy toku: Provoz Přerov, 9. května 3123/109, 750 02 Přerov

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 12 – 02 – 092/1
ID toku: 10205806
Správce: Povodí Moravy, s. p.
  Závod Horní Morava,
  U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Přímý výkon správy toku: Provoz Přerov, 9. května 3123/109, 750 02 Přerov

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 12 – 02 – 092/1
ID toku: 10194055
Správce: Povodí Moravy, s. p.
  Závod Horní Morava,
  U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Přímý výkon správy toku: Provoz Přerov, 9. května 3123/109, 750 02 Přerov

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 12 – 02 – 092/1
ID toku: 10195553
Správce: Povodí Moravy, s. p.
  Závod Horní Morava,
  U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Přímý výkon správy toku: Provoz Přerov, 9. května 3123/109, 750 02 Přerov

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 12 – 02 – 092/1
ID toku: 10198296
Správce: Povodí Moravy, s. p.
  Závod Horní Morava,
  U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Přímý výkon správy toku: Provoz Přerov, 9. května 3123/109, 750 02 Přerov