Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

  • Povodňová komise obce Beňov »

Beňov 3, 750 02 Přerov
Tel.:
  581 224 105
Fax:
  581 224 105
E-mail: podatelna@benov.cz

  • Povodňová komise obce s rozšířenou působností Přerov

Šířava 25, 750 02 Přerov
Tel.: 950 781 018
Fax: 581 268 279
E-mail: stab.prerov@izsol.cz, povodnova.komise@prerov.eu

  • Povodňová komise Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Tel.:  585 508 111
Fax:  585 508 813
E-mail:  posta@kr-olomoucky.cz

  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.
: 267 121 111
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

Pokud dojde k vyhlášením krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Následující informace jsou stahovány a archivovány z dat dostupných na portálu Ministerstva životního prostředí - POVIS.