Vzor odvolání SPA

Povodňová komise obce Beňov


Věc: Odvolání druhého a třetího stupně povodňové aktivity - stavu pohotovosti a stavu ohrožení ve správním obvodu obce Beňov a vodním toku __________ od říčního kilometru  __________ po říční kilometr __________

Povodňová komise obce Beňov odvolává druhý a třetí stupeň povodňové aktivity - stav pohotovosti a stav ohrožení na území obce Beňov na vodním toku __________ od říčního kilometru __________ do říčního kilometru __________dne___. ___. _____ v ___hodin ____ minut.

Zrušení stavu pohotovosti (stavu ohrožení) bude telefonicky oznámeno povodňové komisi ORP Přerov.

 

V Beňově dne___. ___. _____ v ___hodin

 

___________________________________

Předseda povodňové komise obce Beňov