Hladinoměry - Beňov

Beňov (Moštěnka)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Beňov je vybudována na mostní konstrukci nad tokem Moštěnka na konci obce. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Beňov. Obec dále varuje obce Horní Moštěnice a Říkovice, které se nachází níže na toku Moštěnky a příslušné ORP (Přerov).

Dřevohostice (Moštěnka)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě městyse Dřevohostice je umístěna na mostu na konci městyse na toku Moštěnka. Profil monitoruje hlídková služba městyse, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Úřad městyse Dřevohostice. Městys dále varuje obce Turovice a Domaželice, které se nachází níže na toku Moštěnky a příslušné ORP (Přerov).

Lipová (Bystřička)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Lipová je vybudována na mostě přes Bystřičku u hlavní silnice. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Lipová. Obec dále varuje městys Dřevohostice a obce Turovice, Domaželice, které se nachází níže na toku Bystřičky a příslušné ORP (Přerov).

Podolí (Podolský potok)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Podolí je umístěna na mostě přes Podolský potok nedaleko obecní kapličky. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Podolí. Obec dále varuje obce Horní Moštěnice a Beňov, které se nachází níže na toku Podolského potoka a příslušné ORP (Přerov).

Prusy (Moštěnka)

Hlásný profil kat. B ve správě ČHMÚ se nachází v místní části Prusy pod mostem, na pravém břehu. Platnost SPA je stanovena pro úsek toku Prusy - ústí do Moravy.