Vzor vyhlášení SPA

Povodňová komise obce Beňov

 

Věc: Vyhlášení stavu pohotovosti (ohrožení) v rámci územní působnosti obce Beňov podle § 78 odst. 3 písm. h) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Podle hlášení Povodňové komise obce Beňov dne___.___.____ v ___:___ hod bylo na vodním toku __________ v profilu __________v ___:___ hod dosaženo hodnot výšky hladiny ____ cm, která odpovídá II. stupni povodňové aktivity - stav pohotovosti (III. stupni povodňové aktivity - stavu ohrožení).

Proto Povodňová komise obce Beňov vyhlašuje dnes, t. j. ___.___._____ v ___:___ hod. stav pohotovosti (stav ohrožení) ve smyslu ustanovení § 78 odst. 3 písm. h) zákona č. 254/2001 Sb. v rámci územní působnosti obce Beňov .

Vyhlášení stavu pohotovosti (stavu ohrožení) bude telefonicky oznámeno povodňové komisi ORP Přerov.

 

 

V Beňově dne ___.___._____ v ___:___ hod.

 

 

___________________________________

Předseda povodňové komise obce Beňov