Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Objekty na vodním toku

Název Vlastník Manipulant Telefon
Rybník Horka ČRS MO Lípa nad Orlicí Lubomír Zloch 606 786 050

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce v rámci obce Adresa (neveřejná) Telefon (veřejný) Telefon (neveřejný)
Petr Vondráček Starosta 777 941 808
Petr Javůrek Velitel SDH --
Michal Javůrek Strojník --

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce v rámci obce Adresa (neveřejná) Telefon
Petr Vondráček Starosta  777 941 808
Simona Dvořáčková Místostarostka 607 550 319

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Adresa Kontaktní osoba Telefon (veřejný) Telefon (neveřejný)
Cisternová stříkačka CAS 25-RTHP Garáž u č. p. 108 Petr Vondráček 777 941 808
Hákový nosič Bonetti 4x4 Garáž Petr Vondráček 777 941 808
Praga V3S ZD - parkoviště Petr Vondráček 777 941 808
Traktory - ZD Mostek, Nakladače, Nákladní vozidla ZD - garáže p. Sloupenský

--

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Čestice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubyt. kap.
Strav. kap.
Tělocvična Ubytování Čestice 29 Petr Vondráček 777 941 808 50 --
Čestická hospoda Stravování Čestice 29 Pavel Zaujec -- 200
Restaurace Střelnice Stravování Čestice 144 Jaroslav Václavík -- 50

 

Nouzové zásobování

Náhradní zdroj pitné vody

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
AQUA SERVIS, a. s. Štemberkova 1094, Rychnov nad Kněžnou Bc. Jiří Petřík 728 154 733

 

Nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Prodejna Plus Čestice 114 p. Šolínová