Hladinoměry - Čestice

Častolovice (Bělá)

Limnigrafická stanice kat. C se nachází v Častolovicích na toku Bělá. Jedná se o operativní hlásný profil bez vyhlašování SPA. Profil je ve správě ČHMÚ Hradec Králové.

Častolovice - lať (Bělá)

Hlásný profil kat. C tvořený vodočetnou latí se nachází na pravém břehu řeky Bělé, těsně před mostem silnice I/11. Provozovatelem je městys Častolovice.

Kostelec nad Orlicí C (Divoká Orlice)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostku přes řeku Divoká Orlice v ř. km 16,65, na ulici Za Nádražím. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán města Kostelec nad Orlicí a informace předává povodňovým komisím městyse Častolovice a obce Čestice. Provozovatelem hladinoměru je město Kostelec nad Orlicí.

Kostelec nad Orlicí (Divoká Orlice)

Hlásný profil kat. A se nachází ve městě Kostelec nad Orlicí, asi 650 m pod mostem u silnice na Kosteleckou Lhotu na levém břehu Divoké Orlice.
SPA jsou platná pro úsek: ústí Zdobnice - soutok s Tichou Orlicí. Kritickými místy jsou: Kostelec - jez, Čestice, Lípa. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Hradec Králové.