Hladinoměry - Čestice

Častolovice (Bělá)

Limnigrafická stanice kat. C se nachází v Častolovicích na toku Bělá. Jedná se o operativní hlásný profil bez vyhlašování SPA. Profil je ve správě ČHMÚ Hradec Králové.

Častolovice - lať (Bělá)

Hlásný profil kat. C tvořený vodočetnou latí se nachází na pravém břehu řeky Bělé, těsně před mostem silnice I/11. Provozovatelem je městys Častolovice.

Kostelec nad Orlicí C (Divoká Orlice)

Hladinoměr kategorie C ve správě města Kostelec nad Orlicí je umístěn na mostku přes řeku na ulici Za Nádražím. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán města Kostelec nad Orlicí. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňovým komisím městyse Častolovice a obce Čestice.

Kostelec nad Orlicí (Divoká Orlice)

Hlásný profil kat. A ve správě ČHMÚ. Nachází se  ve městě Kostelec nad Orlicí, asi 650 m pod mostem, u silnice na Kosteleckou Lhotu, na levém břehu.