Schéma toku informací

Podle Metodického pokynu pro hlásnou a předpovědní povodňovou službu

Zajištění včasného spojení a dostatečné informovanosti je jednou ze základních podmínek účinného zajištění ochrany před povodněmi. Základní prostředky pro zajištění nezbytného spojení mezi povodňovou komisí a ostatními účastníky ochrany před povodněmi je spojení pomocí pevných a mobilních telefonů, faxů, emailů (elektronické pošty). V případě nutnosti lze využít i krátkovlnných stanic HZS a Policie ČR. V případě selhání všech forem spojení je nutno zajistit předávání informací mobilními spojkami.

Při styku s médii je nutno postupovat obezřetně, vydávat pouze pravdivé a ověřené informace, zástupce médií neodmítat, nespekulovat.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000720.00072
starting _require0.003380.0041
end _require9.0E-50.00419
starting _initRouter2.0E-50.0042
finishing _initRouter0.056930.06113
starting init0.004630.06576
finishing init0.064790.13055
starting postDispatch0.047270.17782
finishing postDispatch0.378340.55616
finish2.0E-50.55617