Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Čestice 94, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel.: 494 323 636
E-mail: starosta@obeccestice.cz
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel: 494 337 111
E-mail: podatelna@muko.cz

Odbor stavební úřad - životní prostředí
Dukelských hrdinů 985, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Vedoucí odboru: Bc. Lucie Lédrová
Tel:
725 082 583

E-mail: lledrova@muko.cz

Oddělení vodního hospodářství
Referentky: Bc. Lucie Kmečová, Monika Sikorová
Tel: 773 781 184 (p. Kmečová), 773 781 169 (p. Sikorová)
E-mail: lkmecova@muko.cz
, msikorova@muko.cz
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 817 111
Fax: 495 817 336

E-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru: RNDr. Miroslav Krejzlík 
Tel:
495 817 190
E-mail: mkrejzlik@kr-kralovehradecky.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí: Ing. Zdeněk Štorek 
Tel:
495 817 194
E-mail: zstorek@kr-kralovehradecky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000690.00069
starting _require0.004290.00498
end _require7.0E-50.00505
starting _initRouter2.0E-50.00506
finishing _initRouter0.082710.08777
starting init0.004850.09262
finishing init0.063060.15568
starting postDispatch0.04840.20408
finishing postDispatch0.72570.92979
finish2.0E-50.9298