Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Čestice 94, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel.: 494 323 636
E-mail: starosta@obeccestice.cz
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel.: 494 337 111
E-mail: podatelna@muko.cz

Odbor stavební úřad - životní prostředí
Dukelských hrdinů 985, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Vedoucí odboru: Bc. Lucie Lédrová
Tel.:
725 082 583

E-mail: lledrova@muko.cz

Vodní hospodářství
Referentka - Bc. Lucie Kmečová
Tel.: 773 781 184
E-mail: lkmecova@muko.cz

Referentka - Barbora Kubalíková, Dis.
Tel.: 778 712 976
E-mail: bkubalikova@muko.cz
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 817 111
E-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru: Ing. Miloš Čejka
Tel.:
 736 521 877
E-mail: mcejka@kr-kralovehradecky.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí: Ing. Zdeněk Štorek 
Tel.:
495 817 194, 736 521 880 (mobil)
E-mail: zstorek@kr-kralovehradecky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra