Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Kostelec nad Orlicí.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Čestice.

Osoby na území obce Čestice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Ústupová trasa pro občany z Častolovické Horky vede přes les do Zdelova. Tato část je při povodních odříznuta od zbylé obce. Při povodních může být vyhlášeno dopravní omezení z Čestic do Častolovické Horky a z Čestic do Borohrádku.
Dopravní omezení na území obce Čestice
Objízdné trasy na území obce Čestice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

 
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.005710.0064
end _require7.0E-50.00648
starting _initRouter1.0E-50.00649
finishing _initRouter0.057670.06416
starting init0.004710.06887
finishing init0.055670.12454
starting postDispatch0.046630.17117
finishing postDispatch0.388280.55944
finish2.0E-50.55946