POVODŇOVÝ PLÁN obce Čestice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/14/28836; ze dne 21. 10. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/004821/2014; ze dne 25. 11. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad, životní prostředí, oddělení vodního hospodářství
Č. j.: SÚŽP 4830/14-25802/14-jd; ze dne 07. 01. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 01. 2024
offline verze 09. 01. 2024
digitalizovaná verze 09. 01. 2024
databáze POVIS 09. 01. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i