Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Čestice 94, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel.: 494 323 636, 777 941 808 (starosta)
E-mail: starosta@obeccestice.cz
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel: 494 337 111
E-mail: vystrahy@kostelecno.cz
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 817 111
E-mail: povodnova_sluzba@kr-kralovehradecky.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000680.00068
starting _require0.004820.0055
end _require7.0E-50.00557
starting _initRouter1.0E-50.00558
finishing _initRouter0.050280.05586
starting init0.004680.06053
finishing init0.054670.1152
starting postDispatch0.046120.16132
finishing postDispatch0.376790.53811
finish2.0E-50.53813