Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Čestice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik

Správce: 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice 

Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Žamberk, Orlická 1101, 564 01 Žamberk
Vedoucí provozu: Jiří Jindra
Tel: 465 612 014, 602 108 493
E-mail: jindraj@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Divoká Orlice 10100019 1-02-01-084, 1-02-01-087, 1-02-01-093
Alba 10100405 1-02-03-051/1, 1-02-03-051/3, 1-02-03-051/4
Olešnický potok (nad n. Alba) 10185420 1-02-03-051/3
Bezejmenný tok 10170190 1-02-01-093
Bezejmenný tok 10171772 1-02-03-051/1
Olešnický potok 10127284 1-02-01-086

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p. 

Správce: 
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové
Ing. Tomáš Sajdl, tel. 956 953 201, 724 523 953, e-mail: tomas.sajdl@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Čestice:
Rajon  306 - Správa toků, pracoviště Hradec Králové
Ing. Antonín Schreiber, tel.: 956 953 211, 724 523 993, e-mail: antonin.schreiber@lesycr.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10170188 1-02-01-092
LP Divoké Orlice č. 3
10170129 1-02-01-084
  • Vodní toky bez určení správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
HMZ 10170192 10170192 1-02-01-093
HMZ 10171800 10171800 1-02-01-093
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.003380.00409
end _require7.0E-50.00416
starting _initRouter2.0E-50.00417
finishing _initRouter0.052360.05653
starting init0.004630.06116
finishing init0.056150.11732
starting postDispatch0.044060.16138
finishing postDispatch0.414320.57571
finish2.0E-50.57572