Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Čestice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik

Správce: 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice 

Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Žamberk, Orlická 1101, 564 01 Žamberk
Vedoucí provozu: Jiří Jindra
Tel.: 465 612 014, 602 108 493
E-mail: jindraj@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány všechny vodní toky ve správě vodních toků Povodí Labe, státní podnik na území obce Čestice. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Divoká Orlice 10100019 1-02-01-0840-0-00, 1-02-01-0860-0-00, 1-02-01-0920-0-00
Alba 10100405 1-02-01-0850-0-00, 1-02-03-0511-0-00, 1-02-03-0513-0-00, 1-02-03-0514-0-00
Olešnický potok (nad n. Alba) 10185420 1-02-03-0512-0-00
Bezejmenný tok 10170190 1-02-01-0920-0-00
Bezejmenný tok 10171772 1-02-03-0511-0-00
Olešnický potok 10127284 1-02-01-0850-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p. 

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 
Oblastní ředitelství východní Čechy
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Tel.: 956 947 311
E-mail: or947@lesycr.cz
 
Přímý výkon správy toků:
Ing. Jana Švestková - správce toků (rajon 705)
Tel.: 956 947 360, 724 523 251
E-mail: jana.svestkova@lesycr.cz


Petr Michek - správce bezejmenného toku (rajon 707)
Tel.: 
956 947 357, 725 409 539

E-mail: 
petr.michek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány všechny vodní toky ve správě vodních toků Lesy ČR, s. p na území obce Čestice. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10170188 1-02-01-0910-0-00
LP Divoké Orlice č. 3
10170129 1-02-01-0840-0-00
  • Vodní toky bez určení správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
HMZ 10170192 10170192 1-02-01-0920-0-00
Bezejmenný tok 10170125 1-02-01-0840-0-00
HMZ 10171800 10171800 1-02-03-0514-0-00