Způsob zajištění aktualizace

Předseda, místopředseda a členové povodňové komise jsou při změně svých kontaktních údajů povinni nahlásit jejich změnu předsedovi povodňové komise, který zajistí jejich aktualizaci. Kontrola a prověření údajů bude probíhat 1x ročně.

Ostatní skutečnosti, které mají vliv na ochranu před povodněmi, jako např. změny v ohrožených objektech, se zapracovávají do povodňového plánu průběžně, nejméně však 1x ročně.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.004410.00512
end _require7.0E-50.00518
starting _initRouter1.0E-50.0052
finishing _initRouter0.050680.05588
starting init0.004580.06045
finishing init0.054390.11484
starting postDispatch0.044270.15911
finishing postDispatch0.390380.54949
finish2.0E-50.54951