Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie A Kostelec nad Orlicí, Divoká Orlice

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Kostelec nad Orlicí C, Divoká Orlice

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Častolovice, Bělá

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Častolovice - lať, Bělá

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000690.00069
starting _require0.005270.00596
end _require7.0E-50.00603
starting _initRouter2.0E-50.00605
finishing _initRouter0.05250.05855
starting init0.005550.0641
finishing init0.055630.11973
starting postDispatch0.045220.16495
finishing postDispatch0.395180.56013
finish1.0E-50.56015