Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že ohrožených obyvatel je aktuálně 11, z toho 1 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. » Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v obci.

dyjakovice-ohrozene-domy

Ohrožené objekty na území obce Dyjákovice s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty na území obce Dyjákovice - agregované


Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků na území obce se nachází tři objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Konkrétně se jedná o firmu ROHDE, spol. s r.o., Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o. a o Rostlinnou výrobu - Ing. Františka Hartmana. »
Ohrožující objekty na území obce Dyjákovice
Kontaminovaná místa na území obce Dyjákovice

Ohrožené »ohrožující »objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Dyjákovice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadu Dyjákovice u předsedy povodňové komise obce.