Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Dyjákovice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Dyjákovice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Hlavním vodním tokem na území obce Dyjákovice je Dyje, dále potom Kanál Krhovice-Hevlín a Dyjsko-mlýnský náhon (Mlýnská strouha).

Dyjakovice_vodni_tok

Vodní toky na území obce Dyjákovice

Dyje (111,54 km) vznikla spojením Rakouské Dyje a Moravské Dyje v Dolních Rakousích. Na území obce Dyjákovice vtéká Dyje ze západu a pokračuje jihovýchodním směrem k rakouským hranicím. U Lanžhota vtéká Dyje do Moravy. Číslo hydrologického pořadí je 4-14-02-070/1, 4-14-02-072.

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Znojmo, Dyje (kat. A, č. 362)

Místo profilu VD Znojmo, Dyje (kat. A, č. 362)
Plocha povodí [km2]  2500,27
Průměrný roční průtok [m3/s]  10,4
Průměrný roční stav [cm]  94
N-leté průtoky [m3/s] Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
   69 125 155 240  280


Kanál
Krhovice-Hevlín
 (24,27 km) je závlahový kanál, který přijímá vodu z řeky Dyje na jezu u Krhovic a svádí ji dál do Valtrovic, Hrádku, Dyjákovic a Hevlína. Na území obce Dyjákovice vtéká ze západu a pokračuje na východ. Číslo hydrologického pořadí je 4-14-02-076, 4-14-02-089, 4-14-02-077, 4-14-02-071, 4-14-02-070/1.

Dyjsko-mlýnský náhon (Mlýnská strouha) (19,30 km) odbočuje vpravo z řeky Dyje u obce Krhovice a vrací se do řeky Dyje za rakouským městem Lava nad Dyjí. Na území obce Dyjákovice vtéká ze západu a pokračuje jihovýchodním směrem k rakouským hranicích. Číslo hydrologického pořadí je 4-14-02-085/1.

Základní údaje o vodních dílech na území obce Dyjákovice

Přehled vodních děl na území obce Dyjákovice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Dyjákovice se nachází jedna malá vodní nádrž - Dyjákovice. Podrobnější popis se nachází v kapitole Odtokové poměry.