Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Dyjákovice 235, 671 26 Dyjákovice
Tel.: 515 275 308
E-mail: obecdyjakovice@tiscali.cz
Odbor životního prostředí, náměstí Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Tel.: 515 216 420
Fax: 515 216 446
E-mail: Tel.: 515 216 415

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Odbor životního prostředí
E-mail: ozp@kr-jihomoravsky.cz
Vedoucí odboru: Ing. František Havíř
Tel.: 541 651 571, E-mail: havir.frantisek@kr-jihomoravsky.cz


Oddělení vodního a lesního hospodářství
Vedoucí oddělení: Ing. Mojmír Pehal
Tel.: 541 652 685, E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra