Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Dyjákovice 235, 671 26 Dyjákovice
Tel.: 515 275 283
E-mail: mestys@dyjakovice.cz
Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Tel.: 515 216 111
E-mail: elektronicka.podatelna@muznojmo.cz

nám. Armády 1213/8, 669 22 Znojmo
Odbor životního prostředí
 

Vedoucí odboru - Ing. František Hušek, Ph.D.
Tel.: 515 216 420, 515 216 446
E-mail: frantisek.husek@muznojmo.cz

Oddělení vodoprávní 
Vedoucí oddělení - Ing. Antonín Alexa
Tel.: 515 216 415
E-mail: antonin.alexa@muznojmo.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@jmk.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru
 - Ing. Mojmír Pehal

Tel.: 541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Vedoucí oddělení
 - Mgr. Eva Moučková

Tel.: 541 652 693
E-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz