Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Dyjákovice 235, 671 26 Dyjákovice
Tel.: 515 275 308
E-mail: obecdyjakovice@tiscali.cz
Městský úřad Znojmo, Obroková 1/12 , 669 22 Znojmo
Tel.: 515 216 111
Fax: 515 216 362
E-mail: info@muznojmo.cz, elektronicka.podatelna@muznojmo.cz (podatelna)
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňové komise jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.