Srážkoměry - Dyjákovice

Dyjákovice

Srážkoměrná stanice se nachází v obci Dyjákovice v nadmořské výšce 201 m n. m. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Brno.

Hevlín

Automatická srážkoměrná stanice se nachází na střeše obecního úřadu v obci Hevlín. Provozovatelem je obec Hevlín.

Strachotice

Srážkoměr se nachází v obci Strachotice v nadmořské výšce 195 m n. m. Srážkoměr je umístěn v areálu ČOV. Provozovatelem je SO Dyje.