Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Dyjákovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Přímý výkon správy toku:

Provoz Znojmo, Krapkova 3103/102, Znojmo 671 81
Michal Pokorný, tel.: 515 300 551, e-mail: provozznojmo@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Dyjákovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Dyje 10100006 4-14-02-070/1, -077
Mlýnská strouha, Dyjskomlýn. náhon (Stará Dyje) 10100171 4-14-02-085/1
Černá strouha 10200865 4-14-02-077
Bezejmenný tok 10197710 4-14-02-076

 

  • Vodní toky ve správě Závlahy Dyjákovice, s.r.o.
Správce:
Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o., 671 26 Dyjákovice 313
Kontakt - Ústředna: tel.: 515 275 238, 515 275 274, e-mail: zavlahy@volny.cz, info@zavlahydyjakovice.eu

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km.

Název vodního toku IDVT ČHP
Kanál Krhovice-Hevlín 10441660 4-14-02-076, 4-14-02-0789, 4-14-02-077, 4-14-02-071, 4-14-02-070/1

  

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Kanál Krhovice-Hevlín přepad 10284304 4-14-02-072, 4-14-02-071
* 10186119 4-14-02-071