Hladinoměry - Dyjákovice

Dyjákovice (Dyje)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostě přes řeku Dyji v jižní části městyse Dyjákovice. Městys Dyjákovice dále varuje obce Hevlín a Nový Přerov, které se nacházejí na toku Dyje pod městysem. Provozovatelem hladinoměru je obec Hevlín.

Tasovice (Dyje)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostě přes řeku Dyji, v ř. km 23,15 v obci Tasovice. Provozovatelem hladinoměru je SO Dyje.

Znojmo (Dyje)

Hlásný profil kat. A se nachází na levém břehu Dyje za objektem č. p. 600 před mostem ulice Koželužská asi 200 m pod VD Znojmo. Profil je osazen hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platné pro úsek: VD Znojmo - Hevlín. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Brno.