Hladinoměry - Dyjákovice

Dyjákovice (Dyje)

Automatické hladinoměrné čidlo kategorie C se nachází na silničním mostě přes řeku Dyji u obce Dyjákovice. Obec Dyjákovice dále varuje obce Hevlín a Nový Přerov, které se nacházejí na toku Dyje pod obcí. Provozovatelem je obec Hevlín.

Tasovice (Dyje)

Automatické hladinoměrné čidlo je umístěno na mostě přes řeku Dyji, v ř. km 23,15 v obci Tasovice. Provozovatelem je SO Dyje.

Znojmo (Dyje)

Hlásný profil kat. A se nachází na levém břehu Dyje za domem č. p. 600 před mostem ulice Koželužská asi 200 m pod VD Znojmo. Profil je osazen hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: VD Znojmo - Hevlín. Provozovatelem je ČHMÚ Brno.