Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon
Josef Gajdošík Dyjákovice 352, 671 26 Dyjákovice 515 275 308

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa
Josef Kopecký Dyjákovice 158, 671 26 Dyjákovice

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
AVIE, Steyr cisterna 3 m3, čerpadla SDH Dyjákovice Dyjákovice 281, 671 26 Dyjákovice 602 887 041
Traktor, bagr ZEKO Dyjákovice spol. s.r.o. Dyjákovice 280, 671 26 Dyjákovice 515 275 240
Traktor Závlahy Dyjákovice spol. s r.o. Dyjákovice 313, 671 26 Dyjákovice 515 275 238
Traktor MAROR, spol. s r.o. Nový Přerov 54, 691 82 Nový Přerov
Středisko Dyjákovice: parcela st. 1255 k.ú. Dyjákovice
775 335 340

 

Zabezpečení evakuace

Místa náhradního ubytování evakuovaných osob na území obce Dyjákovice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ Dyjákovice - tělocvična Místo shromažďování, evakuační a přijímací středisko, nouzové ubytování Dyjákovice 234, 671 26 Dyjákovice Roman Štrunc (Ubytování)
Zdena Gáborová (Jídelna)

605 985 023

736 225 208

30

300

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
Vodárenská akciová společnost, a. s. (divize Znojmo)

Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo

515 282 567