Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Petr Stejskal Starosta 724 148 286

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Zdeněk Bauer Velitel JSDHO
Karel Janoch Zástupce velitele JSDHO

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt                     Typ techniky a počet Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Mobil (neveřejný)
ZD Hosín                    Zemědělská technika Jiří Severa
SDH Hrdějovice

2x cisterna,

přepravní dodávka,

5x kalové čerpadlo,

3x motorová pila,

motorový rozbrus

Zdeněk Bauer

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce

Místo Adresa Kontaktní osoba Funkce Telefon (neveřejný) Ubyt. / strav. kap.
MŠ Hrdějovice Dlouhá 221, 373 61 Hrdějovice Marie Hofbauerová Ředitelka 50 / 50
ZŠ Hrdějovice Školní 108, 373 61 Hrdějovice

Irena Dušáková

Ředitelka

110 / 110
Sportovní hala Luční 597, 373 61 Hrdějovice

Jan Suchan

Místostarosta

100 / --

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Potraviny FLOP Těšínská 9 Ludmila Kaňková

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Forma
ČEVAK, a. s.
Dolní 1508, 370 04 České Budějovice
Petr Masář Cisterna
Potraviny FLOP Těšínská 9, 373 61 Hrdějovice Ludmila Kaňková Balená voda