Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Dlouhá 221, 373 61 Hrdějovice
Tel.: 773 882 771, 387 220 648
E-mail: obecniurad@hrdejovice-opatovice.cz
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
Tel.: 386 801 111
E-mail: posta@c-budejovice.cz

Odbor ochrany životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Svatopluk Mika
Tel.: 386 801 101
E-mail: MikaS@c-budejovice.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Jaroslava Snížková 
Tel.: 386 801 110
E-mail:
SnizkovaJ@c-budejovice.cz

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
Tel.: 386 720 111
E-mail: posta@kraj-jihocesky.cz

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví 
Vedoucí odboru - Ing. Zdeněk Klimeš
Tel.: 386 720 744
E-mail: klimes@kraj-jihocesky.cz

Oddělení vodního hospodářství 
Vedoucí oddělení - Ing. Milan Vlášek
Tel.: 386 720 813
E-mail: vlasek@kraj-jihocesky.cz