Hladinoměry - Hrdějovice

České Budějovice (Vltava)

Hlásný profil kat. A se nachází v Českých Budějovicích, na toku Vltava v ř. km 238,8, nedaleko Vltavského nábřeží - cca 500 m po proudu od Dlouhého mostu, na levém břehu. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ České Budějovice. 

HP Čertík (Čertík)

Hlásný profil kat. C je umístěn na konstrukci mostku (navazující komunikace p. č. 4734, 4733/1) na toku Čertík v ř. km 0,4. Provozovatelem hladinoměru je město České Budějovice.

Hrdějovice (Kyselá voda)

Hlásný profil je umístěn na lávce pro pěší přes vodní tok Kyselá voda v ř. km 4,783 u železničního mostu. Umístění je zvoleno záměrně až pod soutokem Kyselé vody s potokem Čertík, aby byla zajištěna největší možná relevance získávaných dat pro intravilán Hrdějovic. Součásti je rovněž měrná lať o délce 2 m. Provozovatelem hladinoměru je obec Hrdějovice.