POVODŇOVÝ PLÁN obce Hrdějovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-17806/2020/120; ze dne 11. 03. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města České Budějovice - Odbor ochrany životního prostředí
Č. j.: OOZP 3310/2020-Sn; ze dne 13. 05. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 28. 05. 2020
offline verze 28. 05. 2020
digitalizovaná verze 28. 05. 2020
databáze POVIS 28. 05. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i