POVODŇOVÝ PLÁN obce Hrdějovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 66323/2017-122; ze dne 30. 11. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města České Budějovice - Odbor ochrany životního prostředí
Č. j.: OOZP 16601/2017-Sn; ze dne 09. 01. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01. 11. 2017
offline verze 01. 11. 2017
digitalizovaná verze 01. 11. 2017
databáze POVIS 01. 11. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i