Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Dlouhá 221, 373 61 Hrdějovice
Tel.: 387 220 648
E-mail: obecniurad@hrdejovice-opatovice.cz
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
Tel.: 386 801 111
E-mail: posta@c-budejovice.cz
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Tel.: 386 720 111  
E-mail: podatelna@kraj-jihocesky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.