Hladinoměry - Holešov

Brusné lávka u objektu č. p. 96 (Rusava)

Hlásný profil, ve formě barevných značek na břehu opevnění toku, se nachází na lávce na kraji intravilánu obce u č. p. 96. Hlásný profil spravuje obec Brusné, která zároveň kontroluje vývoj povodňové situace a která dále informuje o vývoji stavu hladiny Rusavy ORP Bystřice pod Hostýnem a Chomýž.

Brusné most Pod hradem Křídlo (Rusava)

Hlásný profil je umístěn na mostu pod hradem Křídlo, je vybaven hladinoměrem, vodočetnou latí a data jsou přenášena dále obci. Hlásný profil spravuje obec Brusné, která je zároveň příjemcem zpráv o vývoji povodňové situace a která dále informuje o vývoji stavu hladiny Rusavy ORP Bystřice pod Hostýnem a Chomýž.

Chomýž (Rusava)

Hladinoměr  kategorie B ve správě ČHMÚ Brno je umístěný na pravém břehu Rusavy v obci Chomýž.

Jankovice (Zhrta)

Automatické hladinoměrné čidlo obce Jankovice se nachází na mostě místní komunikace (z Jankovic do Chomýže) přes Zhrtu. Hladinoměr je ve správě obce Jankovice. Obec dále varuje město Holešov.