Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Holešov.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise města Holešov.

Osoby na území města Holešov budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Na území města Holešov se nachází pouze 1 dopravní omezení a to v městské části Dobrotice. V tomto případě povede objízdná trasa z Dobrotic do Jankovic přes centrum Holešova po s. III/43821, poté s. III/49010 skrz Tučapy až do Prusinovic a poté po s. III/43819 až do Hlinska p/Host. odtud směr buď Jankovice anebo Bystřice p/Host. »
Dopravní omezení na území města Holešov
Objízdné trasy na území města Holešov

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.