POVODŇOVÝ PLÁN města Holešov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p. - ST OP Moravy, Vsetín
Č. j.: LCR957/006693/2018; ze dne 06. 11. 2018
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-34424/2018/5419; ze dne 20. 11. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Holešov, Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, Oddělení životního prostředí
Č. j.: HOL-29614/2016/ŽP/Ve; ze dne 21. 12. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 11. 09. 2018
offline verze 11. 09. 2018
digitalizovaná verze 11. 09. 2018
databáze POVIS 11. 09. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i