Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Holešov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Přímý výkon správy toku:
Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín - správce VT na území města:
 Ing. Jaromír Helsner – tel. 724 367 034, e-mail: helsner@pmo.cz a Ing. Jaroslav Foukal – tel. 607 747 034, e-mail: foukal@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s.p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Holešov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium anebo přímo neohrožují svými vyššími průtoky intravilán města. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Rusava
Správcovství ř. km 0 - 18,1530
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-126
ID toku: 10100163

 

Vodní tok Rymický potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-128
ID toku: 10189314

 

Vodní tok Roštěnka
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-129
ID toku: 10195670

 

Vodní tok Žabínek
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-133
ID toku: 10195396

 

Vodní tok Přílepský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-148
ID toku: 10186579

 

Vodní tok Tučapský Žalkovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-126
ID toku: 10186891

 

Vodní tok Mojena
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-148
ID toku: 10205863

 

Vodní tok * (Zopský p.)
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-126
ID toku: 10202229

 

Vodní tok Tučapský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-126
ID toku: 10205639

 

Vodní tok přítok 01 Dědinka
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-126
ID toku: 10206671

 

Vodní tok přítok 02 Dědinka
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-126
ID toku: 10197240

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Pracoviště:
správce VT na území města Ing. Mário Vaniak, mobil.: 724 501 134, e-mail: mario.vaniak@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Holešov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium anebo přímo neohrožují svými vyššími průtoky intravilán města. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Rusava
Správcovství ř. km 18,1530 - 29,8410
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-126
ID toku: 10100163

 

Vodní tok Žopka
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-126
ID toku: 10191507

 

Vodní tok Zhrta
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-126
ID toku: 10194656

 

Vodní tok přítok 01 Rymický potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-128
ID toku: 10197318

 

Vodní tok *bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-126
ID toku: 10198897

 

  • Vodní toky v ostatní správě
Správce:
Státní pozemkový úřad, oddělení správy vodohospodářských děl, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-126
ID toku: 10206246