Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Masarykova ulice 628, 769 17 Holešov
Tel.: 573 521 111
E-mail: mesto@holesov.cz


Vedoucí odboru - Ing. Hana Vedrová
Tel: 573 521 400
E-mail: hana.vedrova@holesov.cz

Vodoprávní úřad - Ing. Hana Vedrová, Ing. Lucie Kaňová
Tel: 573 521 400, 573 521 405
E-mail: hana.vedrova@holesov.cz, lucie.kanova@holesov.cz
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 111
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Jana Káčerová
Tel.: 577 043 350
E-mail: jana.kacerova@zlinskykraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí - Ing. Dana Zápecová
Tel.: 577 043 357
E-mail: dana.zapecova@zlinskykraj.cz