Hladinoměry - Jankov

Jankov (Chotýšanka)

Vodoměrná stanice a vodočetná lať se nachází na mostě přes Chotýšanku mezi rybníkem Roháč a Pilským rybníkem, most je ve vlastnictví obce. HP je kategorie C a je ve správě obce Jankov.

Votice-Otradovice (Chotýšanka)

Hladinoměr se nachází v místní části Otradovice na mostní konstrukci pod soutokem zdrojnic. Provozovatelem hlásného profilu kategorie C Votice-Otradovice (Chotýšanka) je město Votice.