POVODŇOVÝ PLÁN obce Jankov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 9547/2017-460; ze dne 21. 02. 2017
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/000378/2017; ze dne 01. 02. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Votice, Odbor životního prostředí a památkové péče
Č. j.: 15568/2017/ŽP-Bu; ze dne 30. 05. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 05. 2021
offline verze 15. 05. 2021
digitalizovaná verze 15. 05. 2021
databáze POVIS 15. 05. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i