Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Na náměstí 14, 257 03 Jankov
Tel.: 317 833 209
E-mail: info@obecjankov.cz
Komenského náměstí 700, 259 17 Votice
Tel.: 317 830 111
E-mail: podatelna@votice.cz

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Zdeněk Poula
Tel.: 317 830 130
E-mail: zdenek.poula@votice.cz

Oddělení územního plánování a životního prostředí
Vedoucí oddělení - Ing. Jiří Prášek
Tel.: 317 830 131
E-mail: jiri.prasek@votice.cz

Vodní hospodářství
Ing. Aneta Brabencová
Tel.: 317 830 159
E-mail: aneta.brabencova@votice.cz
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 111
E-mail: podatelna@kr-s.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Jandurová Simona
Tel.: 257 280 396, 601 569 901 
E-mail: jandurova@kr-s.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Dr. Ing. MPA Marcela Burešová
Tel.:
257 280 562, 725 997 836
E-mail: buresovamar@kr-s.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra